Frivillig for Regnbuebesøk

Du kan melde deg på via dette skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Du kan også ta kontakt på telefon eller epost: 94 00 36 29,  hei@regnbuevenn.no Vi har telefontid fra 09:00 til 16:00, mandag til fredag.

Regnbuebesøks logo lilla snakkebobler som overlapper håndtegnet

For å blir frivillig besøksvenn må du forplikte deg til å gjennomføre opplæring, som er et heldagskurs, og kunne gjennomføre faste besøk hver uke. Du trenger ikke være utdannet terapeut, sosialarbeider eller hjelper.

Kurset er en innføring i rollen som besøksvenn og er i stor grad basert på refleksjonsoppgaver og aktiv deltakelse. Etter å ha fullført kurset vil vi koble deg sammen med noen som ønsker en besøksvenn og som vi tror du vil passe sammen med. 

Tidspunkt for neste frivilligkurs finner du i vår kalender og alle som har meldt seg på vil få en invitasjon tilsendt på epost.