Regnbuebesøk er en frivillig besøkstjeneste i Oslo av og for lhbti+ personer og personer som lever med hiv.

Målet med tilbudet er å motarbeide isolasjon og ensomhet gjennom positiv sosial kontakt.

Dette gjør vi gjennom å koble sammen frivillige besøksvenner med personer som ønsker seg en besøksvenn for regelmessige besøk. Besøksvenner er ikke helsepersonell eller terapeuter, men mennesker som ønsker å gi av sin tid. Besøkene kan foregå hjemme eller et annet sted hvis man ønsker det. Et besøk varer som regel i 1-2 timer, og hvordan dere vil tilbringe denne tiden er opp til dere. Dere kan snakke, gå turer, eller kanskje dere har en felles hobby dere vil drive med.

OBS: Regnbuebesøk er kun tilgjengelig i Oslo.