Vil du ha en besøksvenn?

Regnbuebesøk er en frivillig besøkstjeneste av og for lhbti+ personer og personer som lever med hiv for deg som bor i Oslo.

Regnbuebesøks logo lilla snakkebobler som overlapper håndtegnet

Regnbuebesøk fungerer ved at vi kobler sammen frivillige besøksvenner med personer som ønsker seg en besøksvenn for regelmessige besøk.
Besøksvenner er ikke helsepersonell eller terapeuter, men mennesker som ønsker å gi av sin tid og er gode å snakke med.

Besøkene kan foregå hjemme eller et annet sted hvis man ønsker det. Et besøk varer som regel i 1-2 timer, og hvordan dere vil tilbringe denne tiden er opp til dere. Dere kan snakke, gå turer, eller kanskje dere har en felles hobby dere vil drive med.

Du kan også ta kontakt på telefon eller epost: 94 00 36 29, hei@regnbuevenn.no
Vi har telefontid fra 09:00 til 16:00, mandag til fredag.

Regnbuebesøk er foreløpig kun tilgjengelig i Oslo.